Pro vystavovatele

Dny firem na Matfyzu – jedinĂ˝ kariĂ©rnĂ­ veletrh na MFF UK

Třetí ročník veletrhu úspěšně proběhl, děkujeme za vaši účast.

Díky přímému kontaktu se studenty Matfyzu na veletrhu máte možnost:

  • pĹ™edstavit moĹľnosti uplatnÄ›nĂ­ v oblasti matematiky, fyziky, informatiky a uÄŤitelstvĂ­
  • ukázat souÄŤasnĂ© trendy v zamÄ›stnávánĂ­
  • vysvÄ›tlit studentĹŻm moĹľnosti praktickĂ©ho vyuĹľitĂ­ studia na fakultÄ›
  • pĹ™edstavit zkušenosti ze zamÄ›stnávánĂ­ absolventĹŻ Matfyzu
  • prezentovat svĂ© ĂşspÄ›chy, ke kterĂ˝m napomohli absolventi Matfyzu
  • nacházet příleĹľitosti spolupráce pĹ™i rozvĂ­jenĂ­ znalostĂ­ v oborech studia Matfyzu

ProstĹ™ednictvĂ­m prezentace v on-line katalogu zĂ­skáte celoroÄŤnĂ­ kontakt se studenty a příleĹľitost je oslovit i v prĹŻbÄ›hu roku.

Další ročník veletrhu plánujeme na jaro 2025.

Informace pro veletrh v roce 2025 zveĹ™ejnĂ­me v prosinci 2024.