Pro vystavovatele

Dny firem na Matfyzu – jedinĂ˝ kariĂ©rnĂ­ veletrh na MFF UK

Dny firem na Matfyzu 2024

24. – 25. 4. 2024                 10 – 17 hodin

 

Kapacita míst je pro letošní ročník již zaplněna, děkujeme za váš zájem.

Díky přímému kontaktu se studenty Matfyzu na veletrhu máte možnost:

  • pĹ™edstavit moĹľnosti uplatnÄ›nĂ­ v oblasti matematiky, fyziky, informatiky a uÄŤitelstvĂ­
  • ukázat souÄŤasnĂ© trendy v zamÄ›stnávánĂ­
  • vysvÄ›tlit studentĹŻm moĹľnosti praktickĂ©ho vyuĹľitĂ­ studia na fakultÄ›
  • pĹ™edstavit zkušenosti ze zamÄ›stnávánĂ­ absolventĹŻ Matfyzu
  • prezentovat svĂ© ĂşspÄ›chy, ke kterĂ˝m napomohli absolventi Matfyzu
  • nacházet příleĹľitosti spolupráce pĹ™i rozvĂ­jenĂ­ znalostĂ­ v oborech studia Matfyzu

ProstĹ™ednictvĂ­m prezentace v on-line katalogu zĂ­skáte celoroÄŤnĂ­ kontakt se studenty a příleĹľitost je oslovit i v prĹŻbÄ›hu roku.

Základní cena za účast pro komerční společnosti je 33 000 Kč (bez DPH). Zahrnuje:

  • jednodennĂ­ prezentaci na veletrhu Dny firem na Matfyzu konanĂ©ho ve dnech 24. – 25. dubna 2024 (stánek se základnĂ­m vybavenĂ­m)
  • roÄŤnĂ­ záznam v on-line katalogu na tomto webu

Další formy účasti za příplatek:

  • videoprezentace, propagaÄŤnĂ­ fotografie, promĂ­tánĂ­ loga na obrazovkách v budovÄ›, rozhovor s absolventem, náborová/kariĂ©rnĂ­ stránka firmy, apod.

Veškeré další informace včetně ceníku se zpřístupní při vyplnění přihlášky.

Garantované místo na veletrhu Dny firem 2024 bude mít společnost po zaplacení přihlášky.