Ochrana osobních údajů

Děkujeme za váš zájem zúčastnit se Dnů firem na Matfyzu.

Údaje odpovídající záznamu v obchodnímu rejstříku a údaje o statutárním zástupci jsou potřebné pro uzavření smluvního vztahu mezi vámi a MFF UK. Údaje o kontaktní osobě pak potřebujeme pro vzájemnou komunikaci ohledně účasti na veletrhu a slouží zároveň k přihlášení do servisního rozhraní tohoto webu.

Souhlas s použitím těchto údajů můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu dnyfirem@matfyz.cuni.cz.

Dále máte právo

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

V rámci veletrhu mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.