Informace

Dny firem 2022

Dotazy směřujte na e-mail dnyfirem@matfyz.cuni.cz

Místo konání

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Areál Troja
V Holešovičkách 747/2
180 00 Praha 8

Sídlo pořadatele

Matematicko-fyzikální fakulta UK
Oddělení firemní spolupráce
Ke Karlovu 2027/3
121 16 Praha 2